SPOLUPRÁCE S PŘÍRODOVĚDNOU FAKULTOU UNIVERZITY PALACKÉHO

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Spolupráce byla navázána díky možnosti navštěvovat plně vybavené odborné chemické laboratoře. Navíc bude umožněno žákům i pedagogickým pracovníkům se účastnit přednášek, interaktivních seminářů a populárně-vědecky zaměřených akcí.

 

Stručný výčet oblastí spolupráce s PřF UPOL:

  • popularizace vědy a podpora zájmu o přírodovědné předměty
  • vyhledávání a vedení talentovaných žáků
  • příprava budoucích učitelů a také podpora vzdělávání středoškolských učitelů
  • vzájemná podpora a informovanost o akcích a aktivitách v oblasti společného zájmu

Chemická cvičení v laboratořích Přírodovědecké fakulty UPOL

V rámci této spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, konkrétně s Katedrou analytické chemie, jsme měli možnost v lednu 2019 s žáky oboru Polygrafie a Obalová technika (1.C, 2.C) využít prostor laboratoří k provádění náročnějších a složitějších pokusů (např. zlato ve zkumavce, „poprava gumového medvídka“, amoniaková fontána, sopka, bengálské ohně a spousta dalších pokusů). Návštěva v laboratoři byla pro žáky příjemným zpestřením výuky. Žáci měli také možnost nahlédnout do specializovaných výzkumných a výukových pracovišť. Velký dík patří především p. Vlčkové a paní laborantce Staškové z Katedry analytické chemie, které nás pro nás připravily zajímavou přednášku, a které s námi v laboratořích spolupracovali.

 

Na závěr připojuji reakce žáků, kteří se těchto cvičení zúčastnili:

„Jsem vděčná za možnost navštívit PřF v Olomouci. Všechny pokusy byly zajímavé, některé neskutečné. Celý den jsem si velice užila. Děkuji!“

„Laboratorní práce se mi líbily, některé pokusy byly lehčí a některé zase složitější. Nejvíc se mi líbil zlatý déšť a sopka. Myslím, že by to mělo být častěji.“

„Líbilo se mi to, přestože mě chemie nebaví.“

„Návštěvy v laboratoři pro mne byly příjemným zpestřením výuky. Přišlo mi zajímavé vidět všechny chemikálie, moci si k nim přivonět a zkoušet chemické reakce. Myslím, že mi laboratoř velmi pomohla. Byla to ta zábavnější část chemie.“

„Pokusy byly zábavné. Něco jsem si mohla odnést domů, tak jsem byla ráda. Připadala jsem si chytře!“

„Laboratoře se mi líbily, byly dobře vybaveny. Chtěla bych chodit častěji a aspoň jsem se něco přiučila.“

„Ze začátku jsem sice měla strach, ale díky přesným návodům ze mě strach trochu opadl. Velice se mi líbily všechny pokusy, některé byly složitější, ale o to hezčí byl výsledek.“

Veletrh vědy a výzkumu – Boříme mýty!!!

Pevnost poznání a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nás opět pozvala do fascinujícího světa vědy. Největší celouniverzitní popularizační akce se konala 15. a 16. 6. 2018 a nesla se v duchu: Boříme mýty! Malí i velcí návštěvníci poznali prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Zjistili, jestli je chemie opravdu nudná, zda se dá číst pod vodu, objevili řešení záludných hlavolamů a rébusů. Náš stánek lákal návštěvníky především vyzkoušet si testy barvocitu, prohlédnout optické klamy a v nemalé míře skvělý fotokoutek, ve kterém se zájemci mohli nechat vyfotografovat. Chybět nemohla ani virtuální realita, roboti, napínavé příběhy z právního prostředí, ukázka anatomie rostlin, výroba světlometu, laserová laboratoř nebo pohybové aktivity. Další ročník Veletrhu vědy a výzkumu (červen 2019) si nenecháme ujít!!!!

Co je RCPTM?

Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je vědecko-výzkumným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož hlavním cílem je špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s velkým důrazem na zapojení Centra do mezinárodních sítí a konsorcií.

RCPTM se zabývá především chemickým, materiálovým a optickým výzkumem. Prioritní oblasti výzkumu zahrnují nanočástice oxidů kovů pro katalytické, magnetické a biomedicínské aplikace, uhlíkové nanostruktury na bázi grafenu a kvantových teček, nanočástice kovů pro antimikrobiální úpravy a technologie čištění vod, medicinální, výpočetní a koordinační chemii, fotoniku a vývoj přístrojových technik pro aplikace v optice a analytické chemii. Centrum ročně publikuje přes 200 původních vědeckých prací v prestižních zahraničních časopisech a spolupracuje s více než 30 předními světovými pracovišti.

I my jsme museli tak skvělé centrum navštívit!!! Velký dík patří Mgr. Jakubu Navaříkovi, Ph.D, který se v dubnu 2018 ujal našich všech 2. ročníků a s prací centra je seznámil. Byla to velmi poutavá, pestrá a interaktivní přednáška, kde nám pomocí pestré škály pokusů představil základní výzkum a špičkové přístrojové vybavení RCPTM. Žáci se mohli přesvědčit o tom, že RCPTM ne náhodou patří k nejvýkonnějším vědeckým centrům v tuzemsku. Návštěva centra měla u žáků velký ohlas, a proto příští rok určitě zase přijdeme. Děkujeme!!!

Exkurze v Pevnosti poznání

Výsledkem projektu Pevnost poznání, probíhající na Přírodovědecké fakultě od konce roku 2011, je unikátní muzeum vědy, které představuje veřejnosti nejrůznější tajemství vědy. Muzeum sídlí v korunní pevnůstce nedaleko PřF UP. Jsou zde připraveny expozice, které představí jednotlivé obory přírodních věd. V planetáriu je možné podívat se na planety, Slunce i Měsíc. Je možné nahlédnout do Vědeckých dílen – v laboratoři si vyzkoušet chemické, fyzikální a biologické pokusy. Nejedná se vždy jen o chemii. Vědecké dílny přiblíží také dávná řemesla: práci s ocelí, dřevem, textiliemi, papírem a dřevem. V expozici Rozum v hrsti dominuje model lidského mozku. Od něho, coby symbolu lidského myšlení a vědění, je jen krůček k matematice. Je možné si vyzkoušet různé logické úkoly, matematické interaktivní hry, hlavolamy, hádanky a šifry. Vědecké expozice doplňuje Věda v pevnosti, kde se návštěvníci seznámí, jak se pevnost budovala a jak fungovala, prohléhnou si vojenské zázemí, zdravotnické zabezpečení, zásobování, sklady i zbraně.

V květnu 2018 jsme s našimi žáky všech 1. ročníků navštívili interaktivní muzeum a zúčastnili jsme se vzdělávacího programu z chemie a matematiky. Žákům se věnovali školení studenti přírodovědecké fakulty, kteří žákům sdělovali mnoho zajímavých informací a ukazovali spoustu propracovaných exponátů.

S našimi žáky budeme poznávat a prozkoumávat expozice Pevnosti poznání každý rok.

© 2023 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

© 2022 Střední škola polygrafická, Olomouc