Soutěž dovednosti mladých grafiků 2019

Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 žáci Richard Mařa a Roman Nevrlý reprezentovali naši školu na 14. ročníku mezinárodní Soutěže dovednosti mladých grafiků ve Zlíně. Soutěž pořádala Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy ve Zlíně, pod záštitou MŠMT a člena Rady Zlínského kraje pro školství Mgr. Petra Gazdíka.

V rámci soutěže žáci spolu s pedagogickým doprovodem navštívili firmu Rudolf Jelínek v nedalekých Vizovicích. Exkurze byla pro žáky přípravou na tři ze čtyř soutěžních úkolů. První úkol – návrh butonu (placky) vyhlásilo MŠMT na téma 30. výročí od Sametové revoluce. Druhý až čtvrtý úkol spočíval v grafickém návrhu rollapu, prospektu a souboru tří fotografií zaměřených právě na firmu Rudolf Jelínek. Soutěžící i jejich doprovod navštívili filmové ateliéry a jejich expozice Filmový uzel Zlín.

Naši žáci získali 3. místo v prvním soutěžním úkolu – tvorbě butonu. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže Evropa ve škole 2019

Ve středu 17. dubna se v prostorách Domu dětí a mládeže v Olomouci konalo slavnostní předávání cen úspěšným soutěžícím krajského kola Literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, mezi kterými už tradičně nechyběli ani žáci naší školy. Mezi pracemi, které jsme letos do soutěže vybrali, byly oceněny dvě - kresba Kateřiny Ježíkové ze třídy 2. C a typografická kresba Denisy Langerové ze třídy 2. A. Obě děvčata byla za své práce odměněna diplomy a poukazy na nákup knih.

Obrázek Denisy Langerové nyní poputuje do Plzně, kde se utká spolu s pracemi ostatních účastníků celostátního kola v souboji o vítězství. Držíme palce!

Další úspěch v soutěži Doteky papíru

Po dvou letech se radujeme z dalšího ocenění v soutěži vyhlášené firmou Antalis. Ve středu 27. února v Praze převzala naše grafička Adéla Lavrenčíková Cenu marketingu za kalendář s dřevem. Slavnostní vyhlášení vítězů kreativní soutěže Doteky papíru 2018 proběhlo v galerii centra speciálních grafických papírů Le Papier společnosti Antalis. Tématem soutěže vyhlášené pro odborné a výtvarné školy byl tentokrát Kalendář. Vybíralo se ze 150 zaslaných prací, odborná porota proto ocenila hned 10 prací v kategoriích základní školy, střední školy a vysoké školy a udělila také dvě speciální Ceny marketingu.

Soutěžní akce byla určena všem odborným a uměleckým školám. Každá z přihlášených škol obdržela kolekci speciálních grafických papírů, ze kterých studenti vytvářeli práce na zadané téma Kalendář. Tradičně se soutěž setkala s velkým zájmem, svými pracemi přispěli studenti z 21 škol, což bylo o pět škol více než v loňském roce.

„Poděkování vyslovujeme všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili. Z Olomouce jsme zaslali velké množství kvalitních a hlavně kreativních kalendářů – příjemným překvapením bylo, že všechny naše zaslané kalendáře byly vystaveny v galerii.“

Velké díky Adélce, která pečlivě zpracovala a několika výtvarnými technikami zpracovala 12 samostatných listů, které vtipně zavěsila na dřevěnou desku – právě nápad využití dřeva ji přinesl ocenění. Gratulujeme!

3. místo v mezinárodní grafické soutěži

Letos, již po třetí, jsme se umístili v řadách finalistů mezinárodní grafické soutěže organizované v polském Krakově naší partnerskou školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza.

 

Účast na této akci je další z již tradičních podniků spolupráce našich škol, která vznikla před třemi lety díky rozvoji partnerských vztahů měst Olomouce a Krakova. Město Olomouc tehdy nemalou měrou přispělo k navázání této spolupráce a dále ji podporuje svým grantovým systémem. Díky těmto prostředkům jsme mohli realizovat cestu na slavnostní vyhlášení této soutěže, které se konalo dne 5. 4. 2019 a převzít si tak osobně ocenění na místě. Naše skupina se skládala ze čtyř finalistů z řad žáků a dvoučlenného pedagogického doprovodu.

 

Tématem již 8. ročníku grafické soutěže bylo: „Wolność moja – Wolność Twoja“ (moje svoboda – tvoje svoboda), které bylo možno volně ztvárnit dle představ každého z autorů. Celkově bylo zasláno zhruba 190 soutěžních prací ze čtyř zemí (Polska, Česka, Slovenska a Ukrajiny) a do užšího výběru jich postoupilo patnáct. Oceněny byly tři nejlepší práce. Naše škola poslala do soutěže celkem třicet prací žáků prvních, druhých a třetích ročníků. V mezinárodní konkurenci se umístil na 3. místě náš žák Richard Mařa ze třídy 3. A, kterému tímto gratulujeme! Výsledkem soutěže bylo také vydání katalogu s tisky patnáctí nejlepších prací.

 

Během dvoudenní návštěvy Krakova měli pozvaní účastníci předem stanovený program. Ve čtvrtek jsme si prohlédli centrum města včetně hradu Wawel a v pátek byl jako první na programu fotografický workshop se zdejším učitelem. Následovalo slavnostní vyhlášení s tematickým koncertem a prezentací. Následně nás čekalo pohoštění a neuvěřitelná výstava surrealistických maleb Zdzislawa Beksinskeho. Úspěch naší školy v mezinárodní soutěži je pro nás velkou zkušeností i výzvou do dalších let a v rámci rozvíjející se spolupráce mezi krakovskou a olomouckou školou se určitě zapojíme do podobných soutěží i v budoucnu.

OLOMOUCKÉ BIENÁLE 2018

Ve středu 7. listopadu 2018 se v divadelním sále Uměleckého centra Univerzity Palackého Olomouc konala slavnostní vernisáž vítězných prací Olomouckého bienále, soutěžní přehlídky literárního a výtvarného projevu škol a školských zařízení Olomouckého kraje. Této soutěže se naše škola již pravidelně zúčastňuje.

 

V letošním roce jsme zaslali celkem čtyři výtvarné práce žáků druhých a třetích ročníků, z nichž dvě byly vybrány do finále, a to kresba Kateřiny Ježíkové ze třídy 2. C a malba Denisy Langerové ze třídy 2. A.

 

Obě děvčata si odnesla krásná čestná uznání a kromě hudebního zážitku, o který se postarala skupina Dimensionless složená ze studentů olomouckých gymnázií, si mohla všechny soutěžní práce prohlédnout na výstavě v galerii Podkroví, která je součástí Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého.

CENA ZA NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS 2018

Bylo 24.5.2018, když jsme byli na naší cestě do Prahy, kde jsme si měli převzít cenu za 3. místo v soutěži o Nejinspirativnější středoškolský časopis. Nervozita nám protékala v žilách, ale spolu s ní i úleva a radost. Úleva proto, že máme všechnu tu “dřinu” za sebou a radost protože nepřišla tato práce nazmar a náš časopis Peer se opravdu někomu líbil natolik, aby byl oceněn.

Při příjezdu do Prahy jsme se přesunuli do předem určené budovy, kde mělo předávání probíhat. Otevřely se nám dveře od místnosti a my se vydali usadit se na naše místa. Pár minut po nás dorazila i komise, která hodnotila časopisy, v čele s předsedou Petrem Masopustem. Bylo nám vysvětleno, podle čeho komise časopisy hodnotila. Prioritou byl především materiál a technologický postup. Posléze všem umístěným komise předala cenu ve formě skleněného poháru a diplom.

Po předávání jsme si dovolili s panem Masopustem udělat rozhovor pro naše další číslo časopisu. Získali jsme zde i spoustu kontaktů na opravdu zajímavé lidi a odjížděli jsme s mnohem lepším pocitem, než se kterým jsme přijížděli.

Konkurence byla veliká, ale to byl jeden z faktorů, co nás poháněl vpřed. Stálo nás to tolik korektur, nevydařených tisků, špatných vazeb, ale i přes to všechno jsme všechna naše čísla časopisu dotáhli až dokonce.

Byla škoda, že se této akce mohli zúčastnit pouze tři lidé a ne celá redakce časopisu, protože časopis nebyl pouze o třech lidech, ale každý z redakce v něm má kus sebe, na který může být hrdý.

A co je to vlastně Peer ?

Peer-program je dobrovolnická aktivita žáků, která se věnuje prevenci sociálně patologických jevů a řešení různých vrstevnických problémům ve škole. Tvoří různé prezentace a realizuje zajímavé akce a přednášky. Z pořádaných akcí jsou to například adaptační dny, sdružovací dny, vánoční akce a mnoho dalších. Mimo naši školu pořádáme i přednášky na základních školách, píšeme časopis, jehož redakci tvoří pouze žáci.

Základem všeho jsme především my, vrstevníci. Markéta Milovová 3.C

ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI V KRAKOVĚ

Naši žáci druhých ročníků se letos zúčastnili mezinárodní soutěže pořádané naší partnerskou školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově. Spolupráci navazujeme úspěšně již druhým rokem a zahrnuje výměnné pobyty, vzájemné návštěvy, předávání zkušeností a další zajímavé podněty. Tato škola s více než sto letou tradicí poskytuje jako jediná polygrafické vzdělání v kraji, a to celkem v osmi oborech.

Téma soutěže: Zdravé tělo, udržitelný svět, pojali žáci každý po svém; někteří se věnovali globálním problémům s vodou, oceány či jídlem, někteří se zaměřili na zdravý životní styl. Do soutěže bylo zasláno přes 200 studentských prací ze škol v Polsku, Ukrajině a České republice, ze kterých bylo vybráno 20 finalistů. Z naší školy se zde probojovaly čtyři návrhy a krásné třetí místo vyhrála naše studentka Pavla Kollárová, které tímto gratulujeme. První dvě místa obsadili studenti z polských škol.

Ve dnech 14. – 16. března 2018 jsme tedy díky finanční podpoře města Olomouce vyrazili se studentkami na exkurzi a závěrečnou ceremonii do Krakova. První den jsme měli volný program, což jsme využili k prohlídce Krakova a jeho krásného historického centra. Navštívili jsme gotickou baziliku Nanebevzetí Panny Marie, hrad Wawel a prošli si centrum města.

Druhý den jsme již navštívili školu v Krakově, kde pro nás byl připravený oficiální program zahrnující představení projektů v rámci programu Erasmus+ a workshopy. Zejména nás zaujala ekologická stránka projektu. Polští kolegové mají díky tomu ve škole vybudovanou fontánky s vodou, kterou si mohou studenti kdykoliv natočit to své lahve. Také nám byl představen projekt Vertikální zahrady, což je v podstatě velký závěsný systém s živými rostlinami visící ve škole na chodbě. Tyto rostliny ročně absorbují velké množství CO2 a pomáhají tak chránit životní prostředí. V tomto duchu jsme měli připravený i workshop, kde jsme si zasadili vlastní rostlinky a mechy do skleněné baňky. Odpoledne se žáci všech přítomných škol seznamovali při prohlídce města.

Třetí den pak proběhlo závěrečné předávání cen ve škole a fotografický workshop, kde se studenti dozvěděli, jak správně fotit jídlo jako produkt. Poté nás čekal závěrečný raut a rozloučení s Krakovem. Spolupráce s krakovskou školou tímto zdaleka nekončí a jsou naplánovány další aktivity, na které se již velmi těšíme.

NAŠI TISKAŘI ZVÍTĚZILI V MEZINÁRODNÍM KLÁNÍ

Ve dnech 22. až 24. 6. 2017 proběhl v Bratislavě první ročník mezinárodní soutěž mladých tiskařů PRINT STAR 2017.

Reprezentanti SŠ polygrafické, Olomouc, Radek Andrýsek a Tomáš Mráz v nabité konkurenci obsadili první místo.

DRUHÉ MÍSTO V CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI POŘÁDANÉ PAMÁTNÍKEM TEREZÍN

Ve středu 7. června jsme se v Terezíně už poněkolikáté zúčastnili slavnostní vernisáže spojené s předávání cen vítězům celostátní literární a výtvarné soutěže vyhlašované Památníkem Terezín a nesoucí název „Je minulost stále živá?“ Tentokrát se oceněnou stala Petra Kupková ze třídy 3. B s prací nazvanou „Dotek minulosti“.

O tom, že minulost stále živá je, jsme se mohli přesvědčit i my, a to díky úctyhodnému počtu soutěžních prací, kterých i letos bylo více než čtyři sta a mezi nimiž si Petra vybojovala krásné druhé místo. Předání cen i letos probíhalo v reprezentativních prostorách Muzea Terezín, vážnost a důstojnost atmosféry celého aktu byla navíc umocněna vzpomínkami terezínských pamětníků, jejichž slova vehnala do očí slzy všem, dokonce i těm nejmenším návštěvníkům.

1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE

V pátek 21. 4. 2017 proběhlo v prostorách Domu dětí a mládeže v Olomouci slavnostní předávání cen vítězům letošního ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole, jíž se jako každoročně zúčastnilo několik talentovaných žáků naší školy. I letos se nám, stejně jako v minulých letech, podařilo dosáhnout na nejvyšší příčky a obsadit první místo ve výtvarné části čtvrté kategorie. Melisa Novotná si kromě diplomu odnesla i finanční ohodnocení a naději na umístění v ústředním kole, které proběhne ve dnech 18. a 19. června v Českém Krumlově.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Ve dnech 9. až 12. dubna 2019 žáci Richard Mařa a Roman Nevrlý reprezentovali naši školu na 14. ročníku mezinárodní Soutěže dovednosti mladých grafiků ve Zlíně. Soutěž pořádala Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy ve Zlíně, pod záštitou MŠMT a člena Rady Zlínského kraje pro školství Mgr. Petra Gazdíka.

Ve středu 17. dubna se v prostorách Domu dětí a mládeže v Olomouci konalo slavnostní předávání cen úspěšným soutěžícím krajského kola Literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, mezi kterými už tradičně nechyběli ani žáci naší školy. Mezi pracemi, které jsme letos do soutěže vybrali, byly oceněny dvě - kresba Kateřiny Ježíkové ze třídy 2. C a typografická kresba Denisy Langerové ze třídy 2. A. Obě děvčata byla za své práce odměněna diplomy a poukazy na nákup knih.

Po dvou letech se radujeme z dalšího ocenění v soutěži vyhlášené firmou Antalis. Ve středu 27. února v Praze převzala naše grafička Adéla Lavrenčíková Cenu marketingu za kalendář s dřevem. Slavnostní vyhlášení vítězů kreativní soutěže Doteky papíru 2018 proběhlo v galerii centra speciálních grafických papírů Le Papier společnosti Antalis. Tématem soutěže vyhlášené pro odborné a výtvarné školy byl tentokrát Kalendář. Vybíralo se ze 150 zaslaných prací, odborná porota proto ocenila hned 10 prací v kategoriích základní školy, střední školy a vysoké školy a udělila také dvě speciální Ceny marketingu.

Letos, již po třetí, jsme se umístili v řadách finalistů mezinárodní grafické soutěže organizované v polském Krakově naší partnerskou školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza.

 

Účast na této akci je další z již tradičních podniků spolupráce našich škol, která vznikla před třemi lety díky rozvoji partnerských vztahů měst Olomouce a Krakova. Město Olomouc tehdy nemalou měrou přispělo k navázání této spolupráce a dále ji podporuje svým grantovým systémem. Díky těmto prostředkům jsme mohli realizovat cestu na slavnostní vyhlášení této soutěže, které se konalo dne 5. 4. 2019 a převzít si tak osobně ocenění na místě. Naše skupina se skládala ze čtyř finalistů z řad žáků a dvoučlenného pedagogického doprovodu.

 

Tématem již 8. ročníku grafické soutěže bylo: „Wolność moja – Wolność Twoja“ (moje svoboda – tvoje svoboda), které bylo možno volně ztvárnit dle představ každého z autorů. Celkově bylo zasláno zhruba 190 soutěžních prací ze čtyř zemí (Polska, Česka, Slovenska a Ukrajiny) a do užšího výběru jich postoupilo patnáct. Oceněny byly tři nejlepší práce. Naše škola poslala do soutěže celkem třicet prací žáků prvních, druhých a třetích ročníků. V mezinárodní konkurenci se umístil na 3. místě náš žák Richard Mařa ze třídy 3. A, kterému tímto gratulujeme! Výsledkem soutěže bylo také vydání katalogu s tisky patnáctí nejlepších prací.

 

Během dvoudenní návštěvy Krakova měli pozvaní účastníci předem stanovený program. Ve čtvrtek jsme si prohlédli centrum města včetně hradu Wawel a v pátek byl jako první na programu fotografický workshop se zdejším učitelem. Následovalo slavnostní vyhlášení s tematickým koncertem a prezentací. Následně nás čekalo pohoštění a neuvěřitelná výstava surrealistických maleb Zdzislawa Beksinskeho. Úspěch naší školy v mezinárodní soutěži je pro nás velkou zkušeností i výzvou do dalších let a v rámci rozvíjející se spolupráce mezi krakovskou a olomouckou školou se určitě zapojíme do podobných soutěží i v budoucnu.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc