Podpora žáků a pedagogů střední školy polygrafické Olomouc

Na naší škole právě probíhá projekt pod názvem: Podpora žáků a pedagogů střední školy polygrafické Olomouc. Číslo projektu je: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004745. Projekt započal 1. září 2017 a bude ukončen 31. srpna 2019.

Cílem projektu je rozvoj školy formou personálních podpor, vzděláváním pedagogických pracovníků a podporou extrakurikulárních aktivit. Projekt je podpořen EU částkou 672 906 Kč.  Díky tomuto projektu jsme dovybavili třídy výpočetní technikou, výukovými materiály a pomůckami do jednotlivých předmětů. Výuka je tímto bezesporu zajímavější, názornější a v řadě případů také efektivnější. Do projektu se zapojila velká část učitelského sboru.

 

Vybrané aktivity:

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ – realizováno do konce projektu

III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ – realizováno do konce projektu

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ – realizováno do konce května

III/2.3 a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Čtenářská gramotnost – realizováno

III/2.3 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Matematická gramotnost – realizováno

III/2.3 i Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj – realizováno

III/2.5 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyk – realizováno

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) – realizováno do konce dubna

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) – realizováno

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem– realizováno

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc