projekt irop – Modernizae učeben

Projekt „Vybudování učeben pro výuku oborů obalová technika, tiskař na polygrafických strojích a reprodukční grafik pro média včetně IT podpory“ bude realizovaný v sídle Střední školy polygrafické v Olomouci na adrese Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002610.

 

Učebna 1 – Odborná učebna pro obor Tiskař

V rámci projektu IROP V odborné učebně pro tiskaře bude realizována výuka předmětu Technologie – obor Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01. U této učebny není řešena bezbariérová dostupnost. Obor Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01 neumožňuje dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., resp. nařízení vlády č. 367/2012 Sb. přijetí tělesně postiženého žáka. Na odbornou učebnu pro tiskaře se tak vztahuje výjimka z povinnosti zajištění bezbariérovosti.

 

Učebna pro obor Obalová technika

Odborné učebna pro obor Obalová technika bude vybavena zařízením a učebními pomůckami pro výuku oboru dle položkového rozpočtu. Učebna bude vyžadovat stavební úpravy včetně elektroinstalace a bezbariérového přístupu.

 

Odborná učebna pro obor Obalová technika

V odborné učebně pro žáky oboru Obalová technika - 34-42-M/01 budou realizovány předměty Obalová technika a Seminář z obalových technik. Kapacita učebny bude 17 žáků v rozsahu výuky 7 hodin týdně. Realizace odborné učebny pro obor Obalová technika vyžaduje bezbariérový přístup. Bezbariérovost bude zajištěna formou stavební úpravy nájezdu z exteriéru do interiéru přízemní učebny.

 

Odborná učebna pro výuku polygrafických předmětů - Grafická učebna

V odborné učebně bude obsahovou náplní výuka Odborného výcviku oborů Reprodukční grafik pro média, Polygrafie a Obalová technika realizovaná 12 hodin týdně. Odborná učebna pro výuku polygrafických předmětů je bezbariérově přístupná, včetně toalety pro vozíčkáře.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc