Možnosti prohlídky školy

Virtuální prohlídka školy zde

Individuální prohlídky ve škole

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 777 074 053 nebo na emailu: skyva@polygraficka.cz

sdělení ředitelky školy O možnosti individuálních prohlídek školy

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a doporučením Vlády ČR, MZdr. a MŠMT ČR o omezení pohybu cizích osob ve školách přijímá ředitelka školy tato opatření:

 

• Ve školním roce 2020/2021 se ruší plánované „Dny otevřených dveří“ pro zájemce o studium na škole

• Je možno konat individuální prohlídky školy v omezeném počtu osob v souladu s vládními nařízeními

• Zájemci o individuální prohlídku školy se můžou obrátit se svým požadavkem na zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petra Skyvu, s nímž si dohodnou termín prohlídky školy

• Kontakty na Mgr. Petra Skyvu jsou: mobil 777 074 053, e-mail: skyva@polygraficka.cz

 

V Olomouci dne 1.11.2020

PhDr. Marcela Hanáková, v. r.

Ředitelka školy

Sdělení ředitelky školy o možnosti individuálních prohlídek školy

stáhnout sdělení v PDF verzi

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc