MATURITY 2020 – 2021

Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Zobrazíte je kliknutím na příslušnou ikonu. V případě, že váš počítač neobsahuje program, který je umí zobrazit, doporučujeme používat Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde.

 

Podrobnosti k státní části maturitní zkoušky a odkazy na legislativu najdete zde na webu CERMATu.

Informace k podzimní části MZ 2021

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Praktická zkouška Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích

Profilová zkouška Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích

Profilová zkouška Polygrafe a Obalová technika

34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-52-L/01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-41-M/01 POLYGRAFIE

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Přípravy tisku

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tisku a finalizace

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Obalové techniky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tiskových technik

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

Dokumenty k maturitě

Přihláška k Maturitní zkoušce

 

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc