MATURITY 2020 – 2021

Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Zobrazíte je kliknutím na příslušnou ikonu. V případě, že váš počítač neobsahuje program, který je umí zobrazit, doporučujeme používat Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde.

 

Podrobnosti k státní části maturitní zkoušky a odkazy na legislativu najdete zde na webu CERMATu.

Organizace MZ jaro 2021

Složení zkušební maturitní komise 4.A

Složení zkušební maturitní komise 4.B

Složení zkušební maturitní komise 4.C

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Praktická zkouška Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích

Profilová zkouška Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích

Profilová zkouška Polygrafe a Obalová technika

34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-52-L/01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Technologie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce ze Všeobecné polygrafie

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-41-M/01 POLYGRAFIE

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Přípravy tisku

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tisku a finalizace

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA

Profilová maturitní zkouška oboru vzdělání

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Obalové techniky

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Tiskových technik

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Témata školních zkušebních úloh k ústní maturitní zkoušce z Anglického jazyka

 

Písemná práce z Anglického jazyka

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

 

Dokumenty k maturitě

Přihláška k Maturitní zkoušce

 

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc