maturity A Závěrečné zkoušky

Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Zobrazíte je kliknutím na příslušnou ikonu. V případě, že váš počítač neobsahuje program, který je umí zobrazit, doporučujeme používat Adobe Acrobat Reader - ke stažení zde.

učňovské závěrečné zkoušky (3. ročník) 2021 – 2022

Složení zkušební a hodnotící komise pro 3.A

 

Složení zkušební a hodnotící komise pro 3.B

MATURITY 2021 – 2022

Podrobnosti k státní části maturitní zkoušky a odkazy na legislativu najdete zde na webu CERMATu.

Organizace maturitní zkoušky 2022

 

Zkušební maturitní komise

Jmenování zkušební maturitní komise_4.A_2022

Jmenování zkušební maturitní komise_4.B_2022

Jmenování zkušební maturitní komise_4.C_2022

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z AJ 2022

Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z ČJL 2021-2022

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z AJ 2022

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL 2022

RGM - Hodnoceni praktické maturitní zkoušky

T - Hodnoceni praktické maturitní zkoušky

OT -  Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2022

P -  Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2022

34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Zadání profilové zkoušky z Technologie

 

Zadání profilové zkoušky ze Všeobecné polygrafie

 

Zadání profilové zkoušky z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Anglického jazyka

 

Zadání profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury

 

34-52-L/01 TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Zadání praktické maturitní zkoušky

 

Zadání profilové zkoušky z Technologie

 

Zadání profilové zkoušky ze Všeobecné polygrafie

 

Zadání profilové zkoušky z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Anglického jazyka

 

Zadání profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury

 

34-41-M/01 POLYGRAFIE

Zadání maturitní práce

 

Zadání profilové zkoušky z Přípravy tisku

 

Zadání profilové zkoušky z Tisku a finalizace

 

Zadání profilové zkoušky z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Anglického jazyka

 

Zadání profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury

 

34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA

Zadání maturitní práce

 

Zadání profilové zkoušky z Obalových procesů

 

Zadání profilové zkoušky z Realizace výroby obalů

 

Zadání profilové zkoušky z Matematiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Informatiky (nepovinná zkouška)

 

Zadání profilové zkoušky z Anglického jazyka

 

Zadání profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury

 

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc