informace pro žáky

POTVRZENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

Jakékoliv potvrzení pro žáky a rodiče lze zařídit na sekretariátě školy - tel.: 585 759 011  /  email: skola@polygraficka.cz

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY pro všechny žáky

Na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení vydaného MŠMT je od 9.6.2020 do 25.6.2020 možná přítomnost žáků ve škole za účelem individuálních konzultací. Žák, který by měl zájem o konzultaci, osloví konkrétního pedagoga mailem a dohodne si s ním přesný termín konzultace. Konzultace jsou možné při dodržení hygienických opatření vydaných MŠMT (zde k nahlédnutí).

Vstup do budovy školy je hlavním vchodem z ulice po zazvonění na zvonek sekretariátu. Podmínkou je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zde ke stažení) podepsaného zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

Školní průkaz ISIC

novinka: Zakončení studia získáním výučního listu

Ve školním roce 2021/2022 mohou žáci, poprvé v rámci pilotního ověřování, na konci třetího ročníku oboru Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 a Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01 vykonat závěrečnou zkoušku zakončenou výučním listem. PDF s informacemi o profilové zkoušce k tomuto způsobu ukončení vzdělávání zde.

TISKAŘI: pro žáky oboru 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

Na základě podpory Olomouckého kraje bude žákům oboru 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích vypláceno stipendium od školního roku 2020/2021 takto:

 

1. ročník: 1500,- Kč za každé pololetí/žáka

2. ročník: 2000,- Kč za každé pololetí/žáka

3. ročník: 2500,- Kč za každé pololetí/žáka

4. ročník: 3000,- Kč pouze za první pololetí/žáka

 

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Bližší informace a pravidla pro vyplacení stipendia naleznete zde nebo u zástupce ředitele pro odborný výcvik Mgr. Petra Skyvy.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc