aktuální informace

aktuální Zpráva MŠMT k maturitním, závěrečným a přijímacím zkouškám v roce 2020

Aktuální zpráva ke změnám ve školství v rámci maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek je k dispozici na tomto odkaze. Další informace bude MŠMT komunikovat v návaznosti na schválení příslušného zákona.

Nařízení ředitelky školy

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 a dalšími opatřeními Vlády ČR, KHS a Olomouckého kraje

NAŘIZUJE

ředitelka Střední školy polygrafické, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc

 

všem žákům školy,

 

aby aktivně používali školní email, ve tvaru jmeno.prijmeni@polygraficka.cz. Přístupy k tomuto emailu a s ním spojeným účtem Office 365 obdrželi žáci školy od třídních učitelů. Na tento email také žáci školy, během tří dnů, obdrží informace k získání licence Adobe Creative Cloud, která jim umožní grafické aplikace používat na svém osobním zařízení. V případě, že nemáte funkční přístup k Vašemu školnímu emailu, nebo neznáte heslo, obraťte se na školního metodika ICT – Michala Dvořáka, email: dvorak@polygraficka.cz, tel.: +420778717025.

Dále nařizuje všem žákům školy, aby ve stanovených termínech plnili úkoly, které jim prostřednictví elektronické komunikace zadávají učitelé jednotlivých předmětů. Tyto úkoly budou hodnoceny a známky z tohoto hodnocení se stanou součástí klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

V Olomouci dne 16. března 2020

PhDr. Marcela Hanáková v. r., ředitelka školy

Nařízení ředitelky školy

 

Na základě souhlasu zřizovatele vyhlašuje ředitelka Střední školy polygrafické Olomouc ve dnech 24. června, 25. června, 26. června, 29. června a 30. června 2020 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) volné dny pro žáky. Školní rok 2019/2020 tedy končí dne 23. června 2020.

 

V Olomouci dne 9. března 2020

PhDr. Marcela Hanáková v. r.,

ředitelka školy

ÚSPĚCH ŠKOLY V SOUTĚŽI STŘEDNÍ ROKU 2018/2019

V letošním hodnocení soutěže Střední roku jsme se umístili na 5. místě v kategorii Olomoucký kraj!

V hodnocení projektu Střední Roku 2018/2019 patří naše škola z pohledu studentů a absolventů k TOP středním školám v České republice. Kompletní výsledky letošního ročníku: www.stredniroku.cz/zebricky

 

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2020 Střední škola polygrafická, Olomouc