aktuální informace

Termíny MZ podzim 2019

Od 2.9. – didaktické testy a písemné práce společné části (viz JZS Cermat))

5. – 6. 9. – praktická MZ (4.A,B)

9. 9. - 12. 9. – ústní zkoušky profilové a společné části MZ – 4.C, 4.A, 4.B a obhajoba maturitní práce před maturitní komisí – 4.C

 

Rozpisy ústních zkoušek budou k dispozici v kanceláři školy a u třídních učitelů po skončení opravných zkoušek (cca 1. týden v září).

Bližší informace ke státní části MZ viz www.novamaturita.cz, k MZ z odborného výcviku u D.Koukalové (koukalova@polygraficka.cz).

 

INFORMACE K TERMÍNŮM OPRAVNÝCH A DOPLŇKOVÝCH ZKOUŠEK

Opravné zkoušky pro školní rok 2018/2019 budou probíhat ve dnech 27. – 28. 8. 2019 od 8.00 (týká se žáků, kteří neprospěli nejvýše ze dvou předmětů) – viz rozpis na sekretariátě školy nebo u třídních učitelů

• dle § 69 odstavec 7  zákona 561/2004 Sb. v úplném znění (Školský zákon) jsou opravné zkoušky komisionální a dle § 6 vyhlášky 13/2005 Sb. může konat žák v jednom dni nejvýše jednu komisionální zkoušku

Doplňkové zkoušky pro školní rok 2018/2019 budou probíhat ve dnech 26. – 27. 8. 2019 – viz rozpis na sekretariátě školy nebo u třídních učitelů

 

Termíny doplňkových a opravných zkoušek na odborném výcviku

Doplňkové a opravené zkoušky pro obory Reprodukční grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích na odborném výcviku se budou konat 26. a 27.8.2019. vždy od 7:00 do 13:00.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2019 Střední škola polygrafická, Olomouc