studuj perspektivní
a moderní
obory

Operátor tisku

zjistit více informací

Grafik pro média

zjistit více informací

Designér obalů

zjistit více informací

Polygrafie

zjistit více informací

Operátor tisku

Obor se soustředí na přípravu žáků pro práci v tiskárnách a reklamních agenturách, případně na specializované pozice tiskařů.

Grafik pro média

Obor připravuje žáky pro práci v tiskárnách, grafických či reklamních studiích, redakcích periodik či nakladatelstvích.

Designér obalů

Obor připravuje primárně žáky pro práci grafika a konstruktéra obalů nebo technika pro oblast konstrukčního designu.

Polygrafie

Obor připravuje žáky pro výkon povolání v managementu tiskáren, reklamních agentur, vydavatelstvích či nakladatelstvích.

Studium oborů L + H

Od školního roku 2021/2022 se umožňuje přijímání žáků do komplementárních oborů. Přijatí žáci naší školy oboru Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média budou současně absolvovat obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Průběh vzdělávání je nastaven tak, aby žáci na konci třetího ročníku mohli vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Ve 4. ročníku pak žáci mohou složit maturitní zkoušku v příslušném oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s maturitní zkouškou. Více informací o komplementárním studiu naleznete zde.

Virtuální prohlídka školy a informace pro zájemce o studium zde

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.

Návštěva delegace polských učitelů na NAŠÍ škole

Při příležitosti pětileté a stále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských měst Olomouce a Krakova navštívili v rámci studijního pobytu Střední polygrafickou školu v Olomouci tři vyučující a ředitelka školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

 

V rámci třídenního pobytu v Olomouci navštívila delegace polských pedagogů olomouckou radnici, kde byli přijati náměstkem pro školství panem doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc. a také absolvovali komentovanou prohlídku radnice a města.

Další den pobytu polské delegace byl věnován Střední škole polygrafické Olomouc. Své zkušenosti z teorie i praxe přijeli polští přátelé prezentovat a sdílet s vyučujícími odborných předmětů a cizích jazyků, a to formou přímého zapojení se do odborné výuky. Na Střední škole polygrafické Olomouc uspořádali pro žáky odborný workshop na téma portrétního focení. S učiteli i s vedením školy pak diskutovali o systému výuky u nás a v Polsku, porovnávali své zkušenosti v oblasti zavádění novinek z polygrafie do odborné přípravy žáků. Jejich odborný program pak vyvrcholil při návštěvě firmy DG Pack v Prostějově, která se zabývá výrobou flexibilních obalových materiálů a fólií.

Poslední den jejich pobytu byl zasvěcen poznávání naší země a její historie. Společně s učiteli Střední školy polygrafické Olomouc se zúčastnili exkurze v archeoparku v Pavlově a svůj pobyt zakončili návštěvou Střední vinařské školy ve Valticích spojenou s prohlídkou jejich sklepů a výkladem o přípravě vinařských odborníků.

 

Tato návštěva přispěla k dalšímu rozvoji partnerských vztahů obou škol a bude i nadále pokračovat.

Úspěch ve výtvarné soutěži – Nakresli tři krále 2021, KOMIKS

Charita Olomouc ve spolupráci s časopisem Rodinný život vyhlásila v letošním roce pro žáky a studenty výtvarnou soutěž.

 

V kategorii střední školy získala Cenu poroty naše studentka Karolína Hlaváčková. Gratulujeme! Není jisté, kdy se uskuteční Den pro malé a velké krále a kdy bude oficiální vyhlášení vítězů. Jak se dále vyjádřili pořadatelé: „Těch šikovných studentů máte ve škole mnoho. V adventu a přes vánoční svátky bývají vítězné a další vybrané práce vystavené v kryptě olomoucké katedrály, určitě se tam objeví i další z Vaší školy.“ Vítězné práce najdete pod tímto odkazem.

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ – ANGLICKÝ JAZYK

I letos měla naše škola svoje „želízko v ohni“ na Překladatelské soutěži, která se konala pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské Univerzity, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

 

Studenti a studentky středních škol se do soutěže zapojují prostřednictvím svého středoškolského vyučujícího, soutěž se vyhlašuje vždy v říjnu, uzávěrka soutěžních příspěvků je 31. ledna následujícího roku a vyhlášení výsledků se koná v březnu. Soutěžící si vyberou jeden z následujících jazyků: angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu nebo polštinu, a poté si zvolí jeden ze dvou soutěžních textů k překladu. Letošní překlad, který si vybral náš soutěžící Lukáš Gromnica, byl poměrně náročný, neboť se týkal hodně vzdálené historie – bitvy u Hastingsu v roce 1066.

 

Vyhlášení výsledků proběhlo dne 16. března 2021 online na platformě ZOOM. Lukáš se sice neprobojoval do první trojice, ale získal velice pěkné ohodnocení a diplom o účasti.

 

„Moc povedený překlad a vysoká úroveň jazyka – oproti ostatním se vyskytuje minimum formálních prohřešků a významových posunů (uvádím v komentářích). Pěkně jsou převedeny pasáže s přímou řečí (chválím pokus o autentický „mluvený projev“, také ekvivalent Vilda) i sportovní reference – zde by možná stálo za to ještě víc si vyhrát, původní text na tom dost staví (např. fixture congestion).“

Po vyhlášení výsledků proběhly přednášky předních translatologů, tlumočníků a překladatelů a poté se mohli zájemci věnovat v odpoledních workshopech konkrétním problémům soutěžních překladů.

PROJECT COMPETITION 2021

Žáci tříd 1. B a 1. C se během distanční online výuky zúčastnili projektu organizovaného nakladatelstvím OUP, který propojil znalosti z hodin angličtiny s jejich výtvarnými dovednostmi. Žáci se měli ve skupinách rozhodnout, které známé žijící i nežijící osobnosti by pozvali na videorozhovor, jakou otázku by jim položili a jak by ony osobnosti odpověděly. Rovněž měli zdůvodnit, proč si danou osobnost vybrali.

Projekt probíhá v mnoha zemích po celém světě a konkurence je velká, ale i tak si myslíme, že by byla škoda nepodělit se o podařená díla našich žáků.

Pomocí odkazu se dostanete na webové stránky padletu, kde si rozklikem můžete prohlédnout jednotlivé příspěvky v plné velikosti.

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 18. 2. 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III. C, která je určeno žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol. Soutěž proběhla distančním způsobem, zúčastnilo se jí dohromady 13 žáků. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálně-gramatickém testu. V ústní části žáci individuálně řešili žáci jazykovou situaci na dané téma. Vyučující anglického jazyka všem žákům děkují za účast. Oceňují pečlivost, s jakou se na soutěž připravovali, a volný čas, který daným úkolům věnovali. Všichni žáci odvedli skvělou práci a bylo velmi těžké se rozhodnout, kdo byl nejlepší. Skóre bylo velmi vyrovnané a o umístění rozhodovaly i půl body. Bohužel vyšší kola soutěže byla z důvodu pandemie covid-19 zrušena, nicméně všichni účastníci dostanou sladkou odměnu (tři nejlepší – Klárka, Vláďa a Anička – trochu větší sladkou odměnu).

 

Těšíme se na další kola soutěže, to příští snad už prezenčně ve škole.

Enjoy English!

2. místo za vytvoření loga

Náš žák Ondřej Stodola z 2. B prošel užším výběrem a dostal se tak do finále, kde se umístil na krásném 2. místě. Inovační centrum Olomouckého kraje změnilo název a vyhlásilo soutěž o vytvoření nového loga. Soutěž byla zaměřena na vytvoření návrhu nového loga pro Inovační centrum Olomouckého kraje. Jejich účelem je inovacemi měnit svět k lepšímu a přispívat ke kvalitě života. Razí cestu novým myšlenkám a inovativním technologiím v praxi. Podporují výzkum a vývoj v rámci Olomouckého kraje a jejich uplatnění v praxi. Společně s partnery pomáhají vytvářet moudřejší prostředí vstřícné lidské kreativitě a zápalu pro podnikání.

Ocenění pedagog olomouckého kraje na naší škole

U příležitosti Dne učitelů obdržel dne 25. 5. 2020 Mgr. Radek Hrubý z rukou hejtmana Olomouckého kraje ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Ocenění dostal zejména za své aktivity v oblasti sebevzdělávání a odborného růstu, za uvedení nového studijního oboru Obalová technika do výuky, za úspěšné řešení projektů, zejména v oblasti odborné přípravy žáků, a konečně za prezentaci naší školy na veřejnosti, a to jak při náborových aktivitách, tak při spolupráci s žáky v rámci „peer programu“. V jeho osobě má naše škola záruku, že o ní bude slyšet a že se o studium na naší škole bude ucházet stále dostatečný počet zájemců.

NÁVŠTĚVA u pana ministra Havlíčka

Ve středu 29. 1. 2020 se uskutečnilo setkání žáků naší školy s panem Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, místopředsedou vlády ČR a ministrem řídícím Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy.

 

Pan ministr přijal naše žáky – členy Peer programu Jana Smutného a Danielu Svrčinovou  a pana učitele Radka Hrubého v jedné ze zasedacích místností Senátu Parlamentu České republiky. Program pana ministra je naplánován měsíce dopředu doslova na minuty, přesto nám ochotně věnoval téměř celou hodinu. Rozhovor probíhal neformálně a v přátelské atmosféře, takže počáteční nervozita žáků rychle opadla. Bylo zajímavé sledovat profesionální přístup politika, který pohotově, odborně, ale přitom velmi srozumitelně odpovídá na jakoukoli otázku. Celé, velmi zajímavé interview s panem ministrem je publikováno v našem školním časopise.

1. místo za design plechovek

V prosinci vyhrála naše grafička Adéla Mokrá z 2.B soutěž za nejlepší návrh designu plechovek na netradiční adventní kalendář vyhlášenou společností Colognia press, a. s.

 

Jednalo se o 24 grafických návrhů obalů plechovek na pivo vypracovaných v programu Adobe Illustrator. Autorka dodržela všechny požadavky zadavatele a osobně si převzala výhru – gratulujeme! Společnost Colognia press z Kolína se zabývá potiskem obalů, konkrétně samolepicích etiket, flexibilních obalů, shrink sleeve obalů a potiskem laminátů. Jejími klienty jsou například firmy Manufaktura s. r. o., Karlovarská Korunní, Vitana a. s. nebo Kofola a. s.

Dva grafické úspěchy v soutěži o výroční logo UVUO

V pondělí 16. prosince převzali naši grafici Denisa Dobešová (1. místo) a Vítězslav Skopal (2. místo) ze třídy 2.B výhru za logo ke 30. výročí založení Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO).

 

Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách Galerie města Olomouce a vítězné výroční logo Denisy Dobešové se již objevilo na připravovaném katalogu galerie. Po celý rok uvidíme její logo vytištěno na katalozích, pozvánkách, sbornících, plakátech a dalších materiálech galerie. Našim grafikům gratulujeme!

3. místo v mezinárodní grafické soutěži

Letos, již po třetí, jsme se umístili v řadách finalistů mezinárodní grafické soutěže organizované v polském Krakově naší partnerskou školou Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza.

 

Účast na této akci je další z již tradičních podniků spolupráce našich škol, která vznikla před třemi lety díky rozvoji partnerských vztahů měst Olomouce a Krakova. Město Olomouc tehdy nemalou měrou přispělo k navázání této spolupráce a dále ji podporuje svým grantovým systémem. Díky těmto prostředkům jsme mohli realizovat cestu na slavnostní vyhlášení této soutěže, které se konalo dne 5. 4. 2019 a převzít si tak osobně ocenění na místě. Naše skupina se skládala ze čtyř finalistů z řad žáků a dvoučlenného pedagogického doprovodu.

 

Tématem již 8. ročníku grafické soutěže bylo: „Wolność moja – Wolność Twoja“ (moje svoboda – tvoje svoboda), které bylo možno volně ztvárnit dle představ každého z autorů. Celkově bylo zasláno zhruba 190 soutěžních prací ze čtyř zemí (Polska, Česka, Slovenska a Ukrajiny) a do užšího výběru jich postoupilo patnáct. Oceněny byly tři nejlepší práce. Naše škola poslala do soutěže celkem třicet prací žáků prvních, druhých a třetích ročníků. V mezinárodní konkurenci se umístil na 3. místě náš žák Richard Mařa ze třídy 3. A, kterému tímto gratulujeme! Výsledkem soutěže bylo také vydání katalogu s tisky patnáctí nejlepších prací.

 

Během dvoudenní návštěvy Krakova měli pozvaní účastníci předem stanovený program. Ve čtvrtek jsme si prohlédli centrum města včetně hradu Wawel a v pátek byl jako první na programu fotografický workshop se zdejším učitelem. Následovalo slavnostní vyhlášení s tematickým koncertem a prezentací. Následně nás čekalo pohoštění a neuvěřitelná výstava surrealistických maleb Zdzislawa Beksinskeho. Úspěch naší školy v mezinárodní soutěži je pro nás velkou zkušeností i výzvou do dalších let a v rámci rozvíjející se spolupráce mezi krakovskou a olomouckou školou se určitě zapojíme do podobných soutěží i v budoucnu.

STUDIJNÍ POBYT VYUČUJÍCÍCH PARTNERSKÉ ŠKOLY ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MEDIALNYCH IM. ZENONA KLEMENSIEWICZA V KRAKOVĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLE POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

Na základě dvouleté a nadále se rozvíjející spolupráce dvou partnerských škol města Olomouc a Krakova přijeli na studijní pobyt na Střední školu polygrafickou v Olomouci čtyři vyučující partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.

Finanční prostředky byly poskytnuty městem Olomouc, které přispělo na tuto aktivitu v rámci grantového systému.

Teoretické i praktické zkušenosti přijeli do Olomouce sbírat a sdílet vyučující odborných předmětů a odborného výcviku oboru Grafik pro média a Tiskař.

Na Střední škole polygrafické Olomouc se během svého pětidenního pobytu zúčastnili výuky teoretických předmětů i odborného výcviku.

Součástí jejich pobytu byla návštěva ve firmě Toray Prostějov, kde se seznámili s praktickým chodem firmy v českých podmínkách, nechyběl ani výlet na Svatý Kopeček u Olomouce, návštěva Arcidiecézního muzea, nebo exkurze v pivovaru v Litovli.

Smlouva o spolupráci s polským Krakovem platí od roku 2016 a od té doby se obě školy aktivně zapojují do společných projektů, výměnných stáží pedagogů a účastní se soutěží pořádaných oběma školami, kde se objevují na prvních příčkách.

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

@ 2021 Střední škola polygrafická, Olomouc

Co je to polygrafie

Názvem polygrafie označujeme tiskový, nebo také publikační průmysl. Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Vznikl nový pojem – crossmedia, což v praxi znamená tvorbu podkladů nejen pro tisk, ale také pro moderní elektronická média, kterými jsou zejména publikování na internetu, webové prezentace, CD ROMy, multimediální projekty, direct mailing a další. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.