Studijní materiály

V rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0043 - Podpora vzdělávání v oblasti dokončovacího zpracování digitálního tisku vznikly tři publikace určené pro studijní obory - Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích a Polygrafie. Publikace jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy. Dalším výstupem projektu je výukové DVD - také k dispozici na sekretariátu školy.

Výstupy projektu můžete také stáhnout zde: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2644