Dokončující zpracování digitálního tisku

Naše škola uspěla s žádostí o projekt podpořený EU a pustila se do realizace velmi zajímavého projektu s názvem Podpora vzdělávání v oblasti dokončovacího zpracování digitálního tisku (reg.č.: CZ.1.07/1.1.26/01.0043).

Segment digitálního tisku je v dnešní době velmi dynamicky rozvíjející se oblastí moderního tisku. Naše škola tak může, díky realizaci tohoto projektu, pružně reagovat na současné požadavky a potřeby trhu práce. Zvýšili jsme kvalifikaci v oblasti moderního dokončovacího zpracování tiskovin a jsme schopni vybavit žáky znalostmi a dovednostmi pro lepší uplatnitelnost v praxi. Celkově došlo k inovaci a zkvalitnění předmětu Odborný výcvik a Praktická cvičení u oborů: Tiskař na polygrafických strojích, Polygrafie a Reprodukční grafik pro média.

Hlavním výstupem projektu jsou tedy 3 inovované obory, u kterých je pomocí evaluace ověřeno jejich správné nastavení v závislosti na moderních trendech dokončovacího zpracování tiskovin. Vznikla komplexní moderní výuková učebnice, výukový DVD komplet a byla spuštěna e-learningová výuková podpora. Dalším přínosem tohoto projektu je také vznik pracoviště pro dokončující zpracování digitálního tisku, které splňuje ta nejpřísnější kritéria a reálně simuluje moderní podmínky praxe. Pracoviště je vybaveno moderními stroji a zařízeními, kde se žáci učí pracovat s jednotlivými prvky dokončujícího zpracování.

V rámci projektu byla také realizována řada odborných školení, tematicky zaměřených na jednotlivé segmenty moderních post-press operací. Projekt byl nastartován v únoru 2012 a jeho trvání bylo po 17 ti měsících ukončeno v červnu 2013.