A+ A A-

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva byla určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu. Celková alokace na výzvu byla ve výši 800 milionů korun s možností navýšení.

Naše škola získané dotace využila na jazykové kurzy pro vyučující v Londýně a Dublinu, jazykový kurz pro žáky v Londýně, kterého se zúčastnilo 10 vybraných žáků 3. a 4. ročníku, součástí také bylo Stínování vyučujících odborných a přírodovědných předmětů na partnerských školách v Bratislavě a ve Finském Tampere a čtenářské dílny a nákup knižních titulů v rámci zlepšení čtenářské gramotnosti.
Jednotlivé aktivity projektu probíhaly především na podzim roku 2015, projekt bude ukončen v prosinci 2015.

Čtyři vyučující odborných předmětů, chemie a praktické výuky se v termínu od 19. – 23. 10. 2015 zúčastnili Stínování na partnerské polygrafické škole v Bratislavě. Učitelé se obeznámili s rozdílnou výukou praktických a odborných předmětů, poznali krásy hlavního města a navštívili také grafické firmy a tiskárny. Pobyt na škole byl přínosný nejen získanými znalostmi, ale především osobním setkáním s učiteli, se kterými jako škola spolupracujeme.

Dva učitelé odborného výcviku se v termínu 25. 10. - 31. 10. 2015 zúčastnili pobytu na škole v partnerském Tampere ve Finsku. Během pobytu se seznámili nejen s úchvatnou finskou kulturou, ale i se vzdělávacím systémem a s výukovými postupy a metodami, používanými ve Finsku. Díky možnosti participovat na výuce si učitelé vyzkoušeli práci se zahraničními studenty, celkově šlo tedy o stáž velmi přínosnou.

Vyučující anglického jazyka se od 19. 10. do 30. 10. 2015 zúčastnily jazykového kurzu v Dublinu v Irsku. Výuková skupina se skládala z 12 účastníků podobné jazykové úrovně.  Výuka byla věnována tématům všeobecné angličtiny, různým metodologickým postupům, reáliím anglicky hovořících zemí a rozšíření slovní zásoby. Pobyt je hodnocen jako velmi přínosný hlavně v oblasti praktického využití jazyka a obohacení o nové metody pro výuku.

V termínu od 1. do 14. 11. 2015 se dva vyučující teoretických předmětů zúčastnili v rámci projektu jazykového kurzu v Londýně, ve Velké Británii.  Výuka probíhala na jazykové škole v celkovém počtu 40 vyučujících hodina a byla přínosem nejen z hlediska osvěžení znalostí gramatiky, ale také rozvoje slovní zásoby a především praktického využití jazyka. Také setkání s dalšími studenty z cizích zemí a seznámení se s reáliemi dané země a památkami Londýna bylo nezapomenutelnou zkušeností a zážitkem.

Ve dnech od 7.–13.11.2015 se vybraných 10 žáků pod dohledem Martina Jareše účastnilo jazykového kurzu v Londýně v rámci OPVK 56. Kurz byl zaměřen na zdokonalení jazykových dovedností a poznání významných reálií královského hlavního města. V dopoledních hodinách žáci prozkoumávali nejzajímavější části města a odpoledne se vzdělávali v místní jazykové škole Language Studies International - LSI London Hampstead. Získané poznatky mohli ihned aplikovat, protože byli ubytováni po skupinách v hostitelských rodinách. Celkově se kurz vydařil, přičemž je potřeba zdůraznit fakt, že žáci se na výuku v jazykové škole těšili a získané znalosti a dovednosti mohou následně využít nejen ve výuce ale i v osobním životě.

Aktuality

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

 

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Konzultační odpoledne pro rodiče se koná
dne 14.11.2017 od 15.00 do 17.30 hod.


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


spolehliva firma 2016overena instituce 2016

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE