A+ A A-

Schválený projekt Erasmus + pro školní rok 2018 / 2019

 

Naše škola získala v květnu 2018 projekt stáže v rámci programu Erasmus + financovaného Evropskou Unií. V rámci tohoto projektu proběhnou v průběhu školního roku 2018/2019 dvě stáže, vždy po 6-ti žácích naší školy. 

První stáž bude realizována v průběhu měsíce října a bude ve firmě GRAFOBAL a.s. ve městě Skalica na Slovensku. 

Druhá stáž bude probíhat na partnerské škole a ve firmě Drukarna Skleniarz v polském Krakově v průběhu měsíce března 2019. 

Obě stáže budou trvat 14 dnů včetně cesty a jsou plně hrazeny z prostředků Evropské Unie. Podmínkou účasti je uzavření pojištění na celou stáž. 

Výběr žáků pro první stáž na Slovensku bude probíhat v průběhu měsíce června a července 2018 dle níže uvedených kritérií a termínů. 

Výběr žáků na druhou stáž bude probíhat v příštím školním roce 2018/ 2019 a žáci budou včas informováni.

1) Stáž ve firmě GRAFOBAL a.s. se uskuteční v termínu 15. – 26. října 2018, bude trvat 14 dní včetně cesty a bude hrazena z grantu EU. V případě vzniku neočekávaných nákladů nad rámec rozpočtu účastníků (např. pojištění) se budou účastníci mobility částečně finančně podílet na těchto nákladech (bude sděleno v průběhu měsíce července 2018).  Stáž se bude týkat vybraných 6 -ti žáků 2. – 4. ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích a Obalová technika. Pedagogický doprovod zajistí vyučující naší školy. 

Docházka u žáků na pracoviště v rámci mobility bude monitorována prezenční listinou výuky, která bude doložena do třídní knihy. Po uskutečnění pobytu budou účastníci prezentovat své nově získané kompetence a znalosti v rámci přednášek a seminářů v odborných předmětech a na praktickém vyučování konaných ve škole, jejich práce bude prezentována na webu školy a ve školním časopise. Závěrečným výstupem mobility ve firmě bude brožura, ve které budou prezentovány nejzdařilejší výstupy z výměny znalostí a pobytu na Slovensku.

Výběr žáků stáže ve firmě GRAFOBAL a.s. ve Skalici na Slovensku proběhne podle následujících KRITÉRIÍ:

- věk při nástupu na stáž 18 let 

- stáž je určena pro žáky oboru TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH A OBALOVÁ TECHNIKA

- motivační dopis – termín odevzdání dopisu je na sekretariát školy do 22.6. 2018

- odborné znalosti - budou posuzovány komisí 3 vyučujících odborných předmětů a výcviku (min. 1 vyučující), odborné znalosti budou posuzovány dle jednotek učení  ECVET (shodují se s plněním témat v rámci tematických plánů školy)

- pracovní kázeň – plnění pracovních povinností v rámci praktického vyučování a souvislé praxe

- prospěch v teoretické i praktické, který nepřesáhne průměr 2,0

- jazyková připravenost z anglického jazyka (žadatel splní stanovený test a ústní 

  pohovor s vyučujícími AJ) 

- žádné kázeňské postihy nebo neomluvené hodiny

- reprezentace školy (soutěže)

 

Bližší informace podá koordinátorka projektu

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ MOTIVAČNÍCH DOPISŮ NA STÁŽ VE FIRMĚ GRAFOBAL NA SEKRETARIÁT ŠKOLY JE DO 22. 6. 2018. 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚRU ŽÁKŮ NA PRVNÍ STÁŽ NA SLOVENSKU BUDE DO 30. 6. 2018

Výběrem žáků budou pověřeny komise složené z pedagogů školy a koordinátorka projektu.7

V Olomouci dne: 31.5.2018

Koordinátorka projektu: Michaela Kopytková 

Naše škola získala v květnu 2018 projekt stáže v rámci programu Erasmus + financovaného Evropskou Unií. V rámci tohoto projektu proběhnou v průběhu školního roku 2018/2019 dvě stáže, vždy po 6-ti žácích naší školy.

První stáž bude realizována v průběhu měsíce října a bude ve firmě GRAFOBAL a.s. ve městě Skalica na Slovensku.

Druhá stáž bude probíhat na partnerské škole a ve firmě Drukarna Skleniarz v polském Krakově v průběhu měsíce března 2019.

Obě stáže budou trvat 14 dnů včetně cesty a jsou plně hrazeny z prostředků Evropské Unie. Podmínkou účasti je uzavření pojištění na celou stáž

Výběr žáků pro první stáž na Slovensku bude probíhat v průběhu měsíce června a července 2018 dle níže uvedených kritérií a termínů.

Výběr žáků na druhou stáž bude probíhat v příštím školním roce 2018/ 2019 a žáci budou včas informováni.

1)  Stáž ve firmě GRAFOBAL a.s. se uskuteční v termínu 15. – 26. října 2018, bude trvat 14 dní včetně cesty a bude hrazena z grantu EU. V případě vzniku neočekávaných nákladů nad rámec rozpočtu účastníků (např. pojištění) se budou účastníci mobility částečně finančně podílet na těchto nákladech (bude sděleno v průběhu měsíce července 2018).  Stáž se bude týkat vybraných 6 -ti žáků 2. – 4. ročníku oboru Tiskař na polygrafických strojích a Obalová technika. Pedagogický doprovod zajistí vyučující naší školy.

Docházka u žáků na pracoviště v rámci mobility bude monitorována prezenční listinou výuky, která bude doložena do třídní knihy. Po uskutečnění pobytu budou účastníci prezentovat své nově získané kompetence a znalosti v rámci přednášek a seminářů v odborných předmětech a na praktickém vyučování konaných ve škole, jejich práce bude prezentována na webu školy a ve školním časopise. Závěrečným výstupem mobility ve firmě bude brožura, ve které budou prezentovány nejzdařilejší výstupy z výměny znalostí a pobytu na Slovensku.

Výběr žáků stáže ve firmě GRAFOBAL a.s. ve Skalici na Slovensku proběhne podle následujících KRITÉRIÍ:

- věk při nástupu na stáž 18 let

- stáž je určena pro žáky oboru TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH A OBALOVÁ TECHNIKA

- motivační dopis – termín odevzdání dopisu je na sekretariát školy do 22.6. 2018

- odborné znalosti - budou posuzovány komisí 3 vyučujících odborných předmětů a výcviku (min. 1 vyučující), odborné znalosti budou posuzovány dle jednotek učení  ECVET (shodují se s plněním témat v rámci tematických plánů školy)

- pracovní kázeň – plnění pracovních povinností v rámci praktického vyučování a souvislé praxe

- prospěch v teoretické i praktické, který nepřesáhne průměr 2,0

- jazyková připravenost z anglického jazyka (žadatel splní stanovený test a ústní

  pohovor s vyučujícími AJ)

- žádné kázeňské postihy nebo neomluvené hodiny

- reprezentace školy (soutěže)

Bližší informace podá koordinátorka projektu

TERMÍN ODEVZDÁNÍ MOTIVAČNÍCH DOPISŮ NA STÁŽ VE FIRMĚ GRAFOBAL NA SEKRETARIÁT ŠKOLY JE DO 22. 6. 2018.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚRU ŽÁKŮ NA PRVNÍ STÁŽ NA SLOVENSKU BUDE DO 30. 6. 2018

Výběrem žáků budou pověřeny komise složené z pedagogů školy a koordinátorka projektu.

Aktuality

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Dne 13.11.2018 od 15:00 do 17:00 se koná konzultační odpoledne.


VÝSLEDKY VÝBĚRŮ ŽÁKŮ V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS

Bližší informace najdete zde


 

   projekt sablony small


 

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


 overena instituce 2016 spolupracujeme s arpokem 17 18 01

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE