A+ A A-

Název oboru: Reprodukční grafik pro média
Kód oboru: 34-53-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto oboru je získávání znalostí a dovedností v oblastech - DTP, práce s texty, digitální fotografie, skenování, webdesignu, montáže a digitálního tisku prostřednictvím moderní počítačové techniky. Nedílnou součástí výuky je také grafický design materiálů nejrůznějšího charakteru, tvorba grafiky pomocí profesionálního programového vybavení a komplexní příprava dokumentů pro tisk. Během výuky se studenti seznámí se všemi postupy, které mohou v praxi potřebovat.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Grafik pro média je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent se uplatní jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, i v pozici vedoucího výroby ve středně velké tiskárně. Uplatnění nalezne ve všech firmách a institucích, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat, jedná se o vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik a samozřejmě i grafické ateliéry nebo v oblasti webdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Název oboru: Tiskař na polygrafických strojích
Kód oboru: 34-52-L/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Náplní tohoto perspektivního technického oboru je získávání znalostí a dovedností v oblasti tiskové produkce realizované průmyslovými tiskovými metodami. Součástí výuky je obsluha moderních konvenčních a digitálních tiskových systémů a řízení kvality tiskové produkce. Dále se výuka dotýká problematiky technologických postupů, znalosti vlastností použitých materiálů, tvorby cen, orientace v tiskových technikách, komplexních znalostí polygrafické výroby.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Operátor tisku je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolvent najde uplatnění v oblasti obsluhy nejmodernějších elektronicky řízených tiskových technologií. Další možností  je uplatnění v reklamních agenturách a grafických studiích, kde pracuje na definování nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku včetně odborného posouzení jeho kvality, tedy ve všech firmách a institucích, které se zabývají výrobou obalů a tiskovin. Dále se může uplatnit ve vydavatelstvích a nakladatelstvích jako produkční. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, technické nadání, neporušený barvocit a dobrý prospěch. Překážkou k přijetí jsou jakékoliv vady pohybového ústrojí, které by bránily výkonu povolání a alergie na běžné chemické látky používané v polygrafii. Obor není vhodný pro uchazeče s epileptickými syndromy a kolapsovými stavy a pro uchazeče se závažnými poruchami vidění.'

Název oboru: Polygrafie
Kód oboru: 34-41-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

Tento čtyřletý technologický studijní obor je určen pro chlapce a dívky základních škol s dobrým prospěchem. Náplní studijního oboru jsou všestranné znalosti ze všech oborů polygrafické výroby, počínaje technickou přípravou výroby, počítačovým zpracováním obrazu a textu, přes přípravu tiskových forem, produkční tisk včetně metod řízení jeho kvality, až po moderní metody dokončovacího zpracování tiskovin. Součástí výuky je problematika volby a výpočtu spotřeby materiálů, stanovování cenových kalkulací a optimalizace technologických postupů. Výuka sestává z teoretického a praktického vyučování.

Uplatnění absolventů v praxi:

Absolvent oboru Polygrafie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. Absolventi nacházejí uplatnění zejména ve výrobních a technických odděleních polygrafických firem, ale také v grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelství, vydavatelství. Mohou se také uplatnit v pozicích obchodních zástupců, referentů a managementu polygrafických firem. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách. 

Předpoklady pro přijetí:

Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící poruchami vidění a barvocitu.

Název oboru: Obalová technika

Kód oboru: 34-42-M/01
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obalový design rozhoduje o prodejnosti a snadném zapamatování výrobků. Představme si například běžný supermarket, kde kromě „rohlíků a chleba“ má vše svůj obal a ten svým způsobem daný výrobek prodává. Proto pokud chcete co nejlépe prosadit produkt na trhu, je nutné svěřit tuto práci odborníkům – designerům obalů. V rámci studia tohoto oboru vás seznámíme a naučíme vhodně volit materiál, tvar a grafiku výsledného obalu, orientovat se v tiskových technikách, kreativně volit povrchové zušlechtění obalů, tak aby výsledný obal dokázal svůj výrobek skutečně prodat. Po úspěšném absolvování oboru se můžete uplatnit v grafických studiích nebo tiskárnách se zaměřením na obalovou produkci. Pokud chcete být pány svého času lze se v tomto oboru velmi dobře uplatnit i v rámci vlastního podnikání. Absolventům doporučujeme také následné rozšiřující studium na vyšší odborné škole obalové techniky, nebo vysoké škole obdobného zaměření.

Předpoklady pro přijetí:

Zručnost, kladný vztah k počítačové technice, neporušený barvocit, výtvarné nadání, velmi dobrá znalost českého jazyka a dobrý prospěch. Tento studijní obor není vhodný pro žáky, u kterých byla diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie.

Aktuality

NOVÝ PARTNER SŠ POLYGRAFICKÉ, OLOMOUC

 

logo effetec V2 W

Od září školního roku 2017/2018 byla navázána spolupráce SŠ polygrafické, Olomouc s firmou Effetec, která je jediným výhradně českým výrobcem UV digitálních tiskáren. V rámci spolupráce budou v této firmě vykonávat stáže žáci a pedagogové naší školy. Effetec je výrobce, který se orientuje především na zahraniční trhy a svým zákazníkům je schopen postavit tiskárnu podle jejich přání. Kromě konstrukce a výroby nových tiskáren poskytuje i servis, technickou podporu a dodávky spotřebních materiálů. Firma se zaměřuje i na podporu sportovních akcí a klubů. Věříme, že dlouhodobá spolupráce s firmou Effetec zvýší odbornou úroveň znalostí v této oblasti nejen u našich žáků, ale i odborných pedagogů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s aktuálními vývojovými trendy v oblasti digitálního tisku přímo od výrobce. Více na: www.effetec.com


KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE

Konzultační odpoledne pro rodiče se koná
dne 14.11.2017 od 15.00 do 17.30 hod.


VÝZVA OPVK 56

Výzva OPVK 56 je projekt organizovaný Ministerstvem školství, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů, který byl vyhlášen v rámci výzvy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

více informací a fotografie najdete zde 


spolehliva firma 2016overena instituce 2016

 

Akce školy

Časopis GRAFIKON

grafikon-02

Školní časopis zaměřený na události z naší školy a novinky ohledně Vysokých škol či polygrafické výroby.

Připojte se k nám

kontakty

Teoretická výuka
mobil: 777 025 055
e-mail: rollerova@polygraficka.cz
selector
Praktická výuka
mobil: 777 074 053 
e-mail: skyva@polygraficka.cz

@ 2012 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

Přihlásit nebo Registrovat

Jste na Facebooku?

Pro přihlášení na stránky můžete použít svůj Facebook účet.

fb iconPřihlásit přes Facebook

PŘIHLÁSIT SE